• وسواس

کسی که عشق می‌ورزد فروتن می‌شود. کسانی که عشق می‌ورزند کسانی هستند که از بخشی از خودشیفتگی‌شان صرف‌نظر کرده‌اند.
زیگموند فروید

به‌جای این‌که به مردم دیدگاهی بادکرده نسبت به خودشان بدهیم، باید به آنها دلایل عینی ارائه دهیم تا حس خوبی به خودشان پیدا کنند.
مارتین سلیگمن

برخی از مهارت‌های ما

چرا ما را انتخاب می‌کنید؟


کارگاه

توضیحات

 1. مورد اول

  توضیحات

 2. مورد دوم

  توضیحات

 3. مورد سوم

  توضیحات

 4. مورد چهارم

  توضیحات

 5. مورد پنجم

  توضیحات