از بین بردن خجالت

khejalat

موضوع خجالت از مواردی می باشد که انسان بی واسطه این حس منفی را درک می کند.غیر از این موضوع که عرض کردم خجالت در بسیاری از موارد باعث می شود که ما نتوانیم از منابع محیطیمان مثل روابط باالقوه ی کاری در راستای رسیدن به هدفهایمان استفاده کنیم و در نتیجه ی این موضوع هم دوباره یک حس منفی زیادی پیدا می کنیم.مثلا موقعیتی را به ذهن بیاورید که بنا به دلایلی مجبور به سخنرانی برای همکارانتان هستید ولی حس خجالت نمی گذارد تا به بهتربن شکل ممکن این کار را انجام دهید.پس واضح است که در مواردی که احساس خجالت می کنیم باید به هر شکل ممکن بر این حسمان فائق آییم.بنده برای مشاوره در زمینه ی از بین بردن حس خجالت در خدمتتان هستم.