اصول و فنون مذاکره

Mozakereh

امروزه هر فردی می داند که مذاکره فقط در نمایشگاه های ماشین،جلسات هیئت مدیره یا دفاتر وکلا روی نمی دهد.ما تقریبا هر روز مذاکره می کنیم :با همسر خود در خصوص تقسیم وظایف خانه،با همکار خود درمورد اینکه کدام یک تلفن مشتری را جواب بدهیم،با فرزندان خود در مورد ساعت خوابیدن وبسیاری موارد دیگر.هر وقت برای رسیدن به اهداف نیازمند دیگران باشیم ، اقدام به مذاکره می کنیم.با توجه به موارد ذکر شده یادگیری توانایی مذاکره برای هر انسان ضرورت دارد.به این ترتیب بنده در زمینه ی مشاوره ی این مبحث مهم مهارت های فردی در خدمتتان هستم.