بهبود حافظه

استراتژی حافظه

taqviat_hafezeh

استراتژی ها شامل ترکیبی از موارد زیر می باشد:
ایجاد اشتراک بین اشیاء، دادن معنا به اشیای مورد نظر ،برش مطالب ، استخراج احساسات همراه شده با موضوع و استفاده از آن و استفاده از تکنیک های فراتر از واقعیت می باشد.
روش های مختلفی برای این کار وجود دارد که بنده در جلسه ی مشاوره استراتژی بهینه و کارای منحصر به هر شخص را برای این موضوع خدمتتان ارائه می نمایم.

شناسایی استراتژی حافظه کمک می کند تا بتوانیم مواردی را که علاقه مند هستیم در حافظه ی خود ذخیره کنیم و در ضمن به راحتی در دسترس داشته باشیم.برای این منظور از سوژه می خواهیم یکی از مواردی را که در ذهن سپرده است مانند شماره ی تلفن یا پلاک خودرو یا شماره ی ملی یا تاریخ تولد از کدام یک از روش های زیر کدگذاری شده است.سپس بین ۵ تا ۱۰ شی را به سوژه معرفی می کنیم و از او می خواهیم با استفاده از همین استراتژی آن ها را در ذهن خود کدگذاری نماید.روش ها شامل:

۱-ایجاد اشتراک بین اشیا یا موضوعات طوری که آن ها را به هم ربط می دهیم.به عنوان مثال:هلی کوپتر و مورچه در اینجا تصور می کنیم که یک مورچه سوار هلی کوپتر شده است.

۲-دادن معنا به اشیا مورد نظر به عنوان مثال:مورچه برای این که سریع تر از سوراخ خود بیرون بیاید و در ضمن هلی کوپترش از دیدگاه پنهان باشد ، با هلی کوپتر خود درون سوراخ می رود و آن را پنهان می کند.

۳-از طریق برش دادن اطلاعات مثل هلی کوپتر-مورچه (مثل شماره تلفن را که برش می دهیم.)

۴-موضوع همراه با احساس است یعنی یک آنکر مثبت و یا منفی موضوع را همراهی می کند مثلا اول احساس را ایجاد می کنیم و بعد شماره می آید.مثل خوردن کله پاچه مورچه در هلی کوپتر

۵-ممکن است همراه با موضوع بیاد صحبت یک نفر یا گاهی یک ضرب المثل هم بیفتیم.مانند:مورچه چیه که کله پاچش چی باشه اونم توی هلی کوپتر

استراتژی برتر:

استفاده از تکنیک فراتر از واقعیت (داشتن تصویر،صدا،حس) مانند تصویر مورچه که در درون هلی کوپتر است ،صدای هلی کوپتر را می شنویم و حسی از سفر داریم.