ترس های بی مورد

phobia

فوبیا یا ترس های بی مورد وضعیتی است که هر انسانی ممکن است با آن درگیر شود و در وضعیت فوبیا ، فرد به صورت فوق العاده ای با وضعیت مورد نظر یا موضوع خطرناک مشترک می گردد و به این ترتیب خطر را بصورت واقعی حس می نماید و گونه های مختلفی دارد مانند ترس از آسانسور، حیوانات ، ارتفاع ، هواپیما ، تاریکی ، امتحان و … .که این ترس ها باعث می شود نتوانیم به هدف هایمان در زندگی برسیم.مثلا فردی را در نظر بگیرید که به دلیل ترسی که از امتحان دارد با وجود این که درسش را به بهترین شکل ممکن خوانده است، نخواهد توانست نتیجه ی دلخواهش را بگیرد.
با توجه به مواردی که ذکر شد بنده در زمینه ی رفع ترس های بی مورد که باعث نرسیدن شما به اهداف زندگی تان می شود ، در خدمتتان هستم.

فوبیا

فوبیا یا ترس بی مورد وضعیتی است که هر انسانی ممکن است با آن درگیر شود و در وضعیت فوبیا سوژه بصورت فوق العاده ای با وضعیت مورد نظر یا موضوع خطرناک مشترک می گردد به این ترتیب خطر را بصورت واقعی حس می کند.و گونه های مختلفی دارد مانند ترس از آسانسور،ترس از حیوانات،ترس از ارتفاع،ترس از هواپیما،ترس از تاریکی،ترس از امتحان و … .

در چنین مواردی سوژه خود را بصورتی کاملا قوی با خطر مشترک می سازد دقیقا مثل این که آن وضعیت خطرناک بصورت واقعی شکل گرفته است و حتی در چنین مواقعی واکنش های عصبی و حسی خاصی نیز در وی بوجود می آید .در یک چنین وضعیتی سه عامل اصلی وجود دارد:

۱)محرک خارجی مانند آسانسور

۲)دور شدن از محرک

۳)واکنش فیزیولوژیکی

در بخش اول هر موضوع یا پدیده ای می تواند یک محرک برای قرار گرفتن در وضعیت فوبیک باشد مانند آسانسور،هواپیما،امتحان و … .در بخش دوم سوژه با دور شدن از موضوع سعی می کند موضوع را فراموش کند یا در معرض تهدید قرار نگیرد.در این بخش از نظر ظاهری سوژه هیچ مشکلی ندارد  و با دور شدن از موضوع خود را کاملا سالم و در تعادل نشان می دهد و در بخش سوم سوژه به محض قرار گرفتن در آن وضعیت دچار مشکلاتی چون تنگی نفس،سردرد،سرگیجه،حالت تهوع ،تعریق و … می گردد.برای این که بتوانیم این مشکلات را برطرف نماییم بصورت زیر عمل می کنیم:

۱)از سوژه می خواهیم در یک مکان راحت بنشیند و موضوع فوبیا را بصورت کاملا دقیق برای وی پرورش می دهیم طوری که وی خود را بطور کامل با وضعیت مشترک بسازد.

۲)به محض پدیدار شدن واکنش های عصبی (از طریق کالیبراسیون) از او می خواهیم خود را در یک سالن سینما مجسم کند و در حال دیدن فیلم خود در وضعیت مشکل.در این وضعیت از یک طرف سالن سینما را برای وی پرورش می دهیم و از طرف دیگر تمرکز او را روی فیلم افزایش می دهیم.

۳)با توجه به کالیبراسیون از سوژه می خواهیم خود را در ۴ صندلی سمت راست خود در سینما مجسم کند (بصورت خود احساس)و به او می گوییم سر خود را به طرف چپ بچرخان و خود را در حال دیدن فیلم در سینما مشاهده کن.

۴)سپس در آخر از او می خواهیم که تجسم کند فیلم به پایان رسیده و با روشن شدن چراغ های سینما سوژه می تواند چشم های خود را باز کند.

ضربه فنی کردن فوبیا:

دوبل جداسازی پیشرفته:

در این بخش قبل از انجام تکنیک بالا یک محرک مثبت می سازیم و سپس مراحل ۱ تا ۳ را انجام می دهیم و در قسمت سوم پس از قرار گرفتن در جایگاه فرد سوم و مشاهده ی فرد دوم محرک مثبت را به کار می گیریم و به این ترتیب عمل دوبل جداسازی پیشرفته را انجام داده وارد مرحله ی چهارم می گردیم.(همان وضعیت عادی)

برای فوبیای ارتفاع می توان از ابر کلفت هم استفاده کرد.