شرطی سازی

sharti_sazi

همان طور که می دانید ضمیر ناخودآگاه ما بر اساس شرایطی که در محیط وجود دارد برنامه ریزی می شود مثلا کسی در کودکی و نوجوانی ما را عصبانی کرده است و ما همزمان که مشتمان را گره کرده بودیم حس قدرت تک تک سلول های وجود ما را در بر گرفته بود و حالا هم هر موقع مشتمان را به همان صورت می فشاریم این حس قدرت در ما زنده می شود.شرطی سازی هم ممکن است سود داشته باشد و هم ضرر.بدین صورت که مثلا در حالت ضرر به این طور است که ما را مار زده است ولی ما از سیم شارژر موبایلمان هم می ترسیم و بدین ترتیب ما برای رسیدن به هدفمان دچار محدودیت می شویم.در حالت مثبت مشت گره کرده را که بالا تر گفتم می توان نام برد یعنی از این به بعد هر موقع که خواستیم احساس قدرت کنیم مشتمان را گره می کنیم.
با توجه به مواردی که ذکر کردم بنده در زمینه ی از بین بردن شرطی شده های منفی و ایجاد شرطی های مثبت در خدمتان هستم.