عزت نفس-اعتماد به نفس-ابراز وجود

عزت نفس ،اعتماد به نفس ،ابراز وجود

etemad_be_nafs

هر سه این عوامل تقریبا به طور مستقیم از طریق پدر و مادر در سنین کودکی شکل می گیرد .والدین می توانند از همان آغاز زندگی کودک برای او عزت نفس و اعتماد به نفس ایجاد کنند و یا برعکس عزت نفس و اعتماد به نفس را در کودک کاهش دهند.به او اجازه ی ابراز وجود دهند و یا این حق را از او بگیرند.اگر والدینی نتوانند ارزش وجود خود فرزند را درک کنند و به قول راجرز بخواهند ارزش او را از موفقیت ها و عدم موفقیت هایش بسنجند،عزت نفس در کودک دچار مشکل می شود .پس باید کودک و ارزش او را از موفقیت ها و عدم موفقیت هایش جدا کرد.و همین طور اگر توانایی های کودک را تشخیص ندهند یا انتظاری بیش از توانایی کودک از او داشته باشند که او نتواند انجام دهد و بعد مورد سرزنش قرار گیرد،اعتماد به نفس در فرد آسیب می بیند.اگر به کودک اجازه ندهند نظر و عقیده ی خود را بیان کند و از عقیده اش دفاع کند ، ابراز وجود در او از بین می رود.البته باید به این موضوع نیز توجه شود هر چند که اولین پایه های این سه مفهوم توسط والدین پایه ریزی می شود،ولی در ادامه ی زندگی فرد و رشد اوعوامل دیگری نیز تاثیرگذار هستند:
الف)عوامل فرهنگی:در یک فرهنگ خاص باید دیگران را در اولویت قرار داد مثل روی حرف آقابزرگ نباید حرف زد.
ب)سطح اجتماعی:مانند هرچه ارباب بگوید باید بدون چون و چرا انجام داد.
ج)سطح روانی:مانند به دلایلی(مثلا یک واقعه)،ترس از انجام یک کار در فرد شکل می گیرد.
د)وضعیت تاریخچه ی فرد مانند شکست های پی در پی در موارد مختلف زندگی
با توجه به موارد ذکر شده می توان هر سه مفهوم را در هر سنی بازسازی کرد و این کار توسط یک سری تکنیک انجام می شود که در خدمتتان هستم.

 

برای این که بتوانیم اعتماد به نفس را در یک فرد افزایش دهیم بصورت زیر عمل می کنیم:

  • تغییر باور را در سوژه ایجاد می کنیم
  • با هیپنوتیزم او را برنامه ریزی می کنیم تا اعتماد به نفس بالاتری داشته باشد

برای این که بتوانیم ابراز وجود را در یک فرد تقویت کنیم بصورت زیر عمل می کنیم:

  • تغییر باور را انجام می دهیم
  • با هیپنوتیزم او را برنامه ریزی می کنیم تا ابراز وجود بهتری داشته باشیم

برای این که بتوانیم عزت نفس را در یک فرد بالا ببریم بصورت زیر عمل می کنیم:

  • از سوژه می خواهیم که در یک مکان راحت خود را قرار دهد
  • از سوژه می خواهیم یک نفس عمیق بکشد. ( نشسته) و از ۱۰ تا ۱ می شماریم و ریلکس بودن را در او برنامه ریزی می کنیم.
  • زمانی که به شماره ۱ رسیدیم از سوژه می خواهیم تصور کند یک نوزاد را در آغوش گرفته است.
  • به سوژه اطلاع می دهیم که این نوزاد خود او است و سوژه باید به نوازش کردن این نوزاد و قربون صدقه رفته نوزاد بپردازد.( برای این موضوع حدودا یک و نیم الی ۲ دقیقه زمان می دهیم و از سوژه می خواهیم با صدایی که شنیده شود آن را انجام دهد.
  • از اینوضعیت بیرون می آییم ( خنثی سازی)
  • هیپنوتیزم را انجام می دهیم و می گوییم که از عزت نفس بالایی برخوردار می شویم.