مدیریت زمان

مدیریت زمانmodiriat_zaman

قبل از هر چیز باید بدانیم که زمان برای هر فردی دارای ابعاد خاص خود است.گاهی ما ساعت ها هیچ کاری انجام نمی دهیم و فکر می کنیم وقت نداریم تا کاری را انجام دهیم و گاهی به دلیل علاقه مندی به انجام چند کار با هم هیچ کدام را انجام نمی دهیم و در نهایت آن را به حساب نداشتن وقت می گذاریم در حالی که مشکل اصلی مدیریت زمان است.در مدیریت زمان قبل از هر چیز باید اهداف را شناسایی کنیم و اولویت آن ها را تشخیص دهیم و هر نوع فعالیت اعم از خواب،کار یا تفریح نیز باید مورد توجه قرار بگیرد و حتی الامکان اهداف را باید تبدیل به یک فعالیت نمود.بنده در مشاوره در زمینه ی برنامه ریزی و مدیریت زمان در خدمتتان هستم.

در مرحله ی اول اولویت بندی هدف از لحاظ:

الف)شخصی ، حرفه ای ، خانوادگی

ب)روزانه ، هفتگی ، ماهانه ، سالانه

در نهایت می دانیم که هدف باید به فعالیت روزانه تبدیل شود.

تیپ اناگرام ۹،۶،۵،۱،و گاهی ۴ را باید بهشان برنامه بدهیم.

قبل از هر چیز باید بدانیم که زمان برای هر فردی دارای ابعاد خاص خود است. گاهی ما ساعت ها هیچ کاری انجام نمی دهیم و فکر می کنیم که وقت نداریم تا کاری را انجام دهیم و گاهی به دلیل علاقه مندی به انجام چند کار با هم هیچ کدام را انجام نمی دهیم و در نهایت آن را به حساب نداشتن وقت می گذاریم در حالی که مشکل اصلی مدیریت زمان است.در مدیریت زمان قبل از هر چیز باید اهداف را شناسایی کنیم و اولویت آن ها را تشخیص بدهیم.

علاوه بر اهداف تعیین شده باید فعالیت ها را نیز شناسایی کرد و هر نوع فعالیت اعم از خواب،کار یا تفریح نیز باید مورد توجه قرار بگیرد و حتی الامکان اهداف را باید تبدیل به فعالیت نمود.

تقسیم بندی اهداف و فعالیت ها در مدیریت زمان:

کلیه ی فعالیت ها را به سه دسته تقسیم می کنیم:

۱-جامد

۲-مایع

۳-گاز

فعالیت های جامد:

فعایت هایی هستند که نمی توان به راحتی آن را تغییر داد مانند خواب،غذا،نظافت،کار یا تحصیل)

فعالیت های مایع:

فعالیت هایی که می شود آن ها را تبدیل به فعالیت های جامد یا گاز نمود.مانند: تحصیلات غیر کلاسیک مانند ان ال پی که میتواند رفته رفته تبدیل به یک حرفه بشود (فعالیت جامد) و یا رفتن به استخر که می توان آن را با انعطاف پذیری بیش تری انجام داد (تبدیل به گاز)

فعالیت های گاز:

فعالیت هایی هستند که می توانیم در صورت نیاز آن ها را حذف کنیم و یا با انعطاف پذیری بیش تری آن ها را انجام دهیم مانند:پختن یک کیک با توجه به دستور مجله ی خانواده یا تمیز کردن ماشین ،رفتن به یک نمایشگاه ، خرید و … .

با همین روش زمانرا نیز به سه قسمت تقسیم می کنیم:

جامد=۲۴ ساعت شبانه روز

مایع=تعطیلات آخر هفته (در این زمان می توانیم فعالیت های عقب افتاده به اضافه ی فعالیت های همیشگی را انجام دهیم.)

گاز=تعطیلات فوق العاده (در این زمان می توان فعالیت های همیشگی،فعالیت های عقب افتاده و فعالیت های فوق العاده را انجام داد.)

فعالیت ها را از هر نوع باشد از نظر زمانی مقدار آن را شناسایی می کنیم مانند:فعالیت های جامد شامل خواب و برای آن ۸ ساعت زمان نیاز داریم .فعالیت های مایع مانند رفتن به خانه ی پدر که برای آن ۴ ساعت در هفته نیاز داریم.فعالیت های گاز مانند خرید برای آن هر هفته ۶ ساعت را در نظر بگبربم.)

پس از آن که سوژه موارد بالا را در رابطه با فعالیت هایش در طول یک هفته شناسایی کرد از او می خواهیم در طول یک هفته بصورت شبانه روزی هر نوع فعالیتش را شناسایی بکند ما در طول هفته ۱۶۸ ساعت زمان داریم و سوژه باید جدولی را تهیه کند که در آن ۱۶۸ ساعت هفته مشخص شده باشد.بصورت جدول یک ساعته تهیه می کنیم و تمام فعالیت هفته را همان طور که گفتیم ۱ ساعت به ۱ ساعت در درون جدول می گنجانیم.پس از تهیه ی این جدول اولیه که به آن جدول پایه می گوییم می توانیم زمان هایی را که بی مصرف گذاشته است شناسایی کنیم.و سپس یک جدول به عنوان جدول اصلی طراحی می کنیم.در جدول اصلی زمان های مختلف را با فعالیت های مختلف و با استفاده از زمان های بی مصرف تهیه می کنیم.در صورت نیاز با خود هیپنوتیزم یا دگر هیپنوتیزم برای دیگران این برنامه را به ضمیر ناخودآگاه می دهیم تا ضمیرناخودآگاه از آن پس با توجه به جدول اصلی فعالیت ها را تنظیم نماید.