هدف سازی

Hadafsazi

ما پس از اینکه فهمیدیم در زندگی می خواهیم چه کاری انجام دهیم و چه اهدافی را می خواهیم دنبال کنیم،باید به فکر این موضوع بیفتیم که چگونه می توان این اهداف را دنبال کرد.مرحله ی اولی که در هدف سازی وجود دارد لقمه لقمه کردن اهداف است یعنی بیاییم یک هدف بزرگ مثل کتاب نوشتن را به مطالعه ،پژوهش و اختصاص دادن وقت به این موضوع و راهنمایی گرفتن از اساتید این رشته و پیدا کردن ناشر و نوشتن متن کتاب و همین طور پیدا کردن یک الگوی مناسب لقمه لقمه کنیم.
مرحله ی بعد مربوط به پله گذاری اهداف می باشد یعنی این اهداف را باید روی یک پلکانی قرار دهیم بدین صورت که اول باید پله ی ۱ را انجام دهیم پس از آن پله های بعدی را همینطور به ترتیب تا پله ی آخر.برای مثال ما پله ی اول اختصاص وقت است و پله ی بعد پیدا کردن الگو است.پله ی بعدی مطالعه کردن است.پله ی بعد راهنمایی گرفتن از اساتید و نهایتا نوشتن و پیدا کردن ناشر می باشد .مرحله ی بعد پیدا کردن راه و روش انجام هر کدام از این مراحل است که در آن از منابع درون فرد و برونی استفاده می کنیم.
با توجه به مواردی که خدمتتان عرض کردم بنده در زمینه ی مشاوره و انجام این برنامه ریزی در خدمتتان هستم.

هدف سازی:

۱-تعریف هدف

۲-قوانین حاکم بر طبیعت در راستای خلق هدف

۳-قوانین و پیش فرض های هدف سازی

۴-عیب یابی و رفع عیوب و هدف

۵-تجسم خلاق

تعریف هدف:

هدف وسیله ای است که ما را به رسالت می رساند.هدف یک کمیت برداری می باشد که شامل ابتدا و انتها و طول و جهت می باشد.

دو چیز انسان را به اهداف می رساند:

۱-تلاش فیزیکی

۲-تلاش ذهنی

تمرین:

تمامی ارزش های کلیدی مان را در دفتری بنویسیم تا خودمان را بهتر بشناسیم.

هدفهایمان را باید بنویسیم .هدفی که نوشته بشود خلق می شود.وقتی ما اهدافمان را روی کاغذ بنویسیم :فراموش نمی کنیم،به آن تعهد پیدا می کنیم و کانال های ترجیهی مان در جهت رسیدن به آن ها فعال می شود.

قوانین حاکم بر طبیعت در راستای خلق هدف:

قانون تمرکز(جاذبه):

تمرکز نیروهایی که در محیط وجود دارد را در راستای هدف همسو می کند.

قانون پارتو می گوید ۲۰ درصد فعالیت هایی که ما می کنیم ۸۰ درصد درآمدهایمان را تشکیل می دهد.به همین صورت می توان گفت ۸۰ درصد تمرکز انسان آموزش ندیده بر روی اهدافی می باشد که او علاقه ای به آن ها ندارد و ۲۰ درصد تمرکز روی اهدافی است که سود می آفریند.

قانون انبساط:

بدین صورت است که شما به هر چیزی که تمرکز کنید در زندگی بیشتر از ۵۰ درصد ذهن شما به آن متمرکز باشد ،ذهنتان آن موضوع را بسط می دهد و تمام فضای ذهنتان را می گیرد و شما را برای رسیدن به آن هدف برنامه ریزی می کند.به طور کلی هر فکری را ۷۰۰ دفعه که تکرار کنید اون نقطه از مغز که مسئول پردازش آن می باشد خسته می شود و شما به ترانس وارد می شوید.

قانون عمل و عکس العمل

قانون بقای انرژی

اصول تصویر سازی ذهنی

قانون سرو مکانیسم

بدین صورت می باشد که سیستمی به این شکل وجود دارد که تو از طریق آن می توانی از محیط و فرایند های ذهنی استفاده کنی و آن ها را در راستای هم قرار دهی تا به هدفت برسی.

پیش فرض ها و قوانین هدف سازی:

چه کارهایی باید انجام بدهم تا این سیستم برنامه ریزی بشود:

اولین کاری که باید انجام بدهیم نوشتن ارزش ها و خرد کردن آن ها تا حدود ۴ مرحله است تا به هدف تبدیل شود.

در اینجا “خوردن ۱۰ قاشق پلو در هر وعده” هدف می باشد و به همین صورت باید بقیه ی موارد را نیز هدف سازی کنیم.

اصول راجع به اهداف:

۱-نوشتن هدف به صورت جمله ی ساده ی زمان حال باید باشد.

۲-هدف باید اکولوژیک و سبز باشد(هدف نباید به ضرر هیچ انسانی باشد،هدف نباید از روی حسادت،غرور و خودستایی باشد و نباید متعلق به شخص دیگری باشد.)

۳-اهداف را از نظر شدت اولویت بندی کنید:

مهم و فوری(اهداف روزانه)

مهم و غیر فوری(اهداف ماهیانه)

نه مهم نه فوری(اهداف سالیانه)

هدف اشتباه:هدفی است که اگر انجام هم نشود هیچ اتفاق خاصی نمی افتد. مثل می خواهم ماشینم را ببرم کارواش

۴-هدف باید با درون سازگار باشد یعنی هیچ قسمت از ضمیرناخودآگاه با هدف مخالفتی نداشته باشد.

۵-هدف را باید از نظر وابستگی اولویت بندی کنید.

هدف فردی

هدف خانوادگی

هدف حرفه ای

۶-هدف باید دارای بازه ی زمانی باشد.

۷-اهداف را باید به مراحل کوچکتر تقسیم بندی نمود.

۸-استفاده از قانون پله یا سلسله مراتب هدف(همه ی این کار ها برای این است که سیستم سرو مکانیسم بکار بیفتد.)

۹-تمامی امکاناتی که شما را به هدف می رساند باید استفاده نمایید(بدن هیچ نوع محدودیتی)

۱۰-اصل انعطاف پذیری

۱۱-هدف باید با ارزش ها و اعتقادات ما مطابقت داشته باشد.

۱۲-هر مرحله از هدف را باید توسط تجسم خلاق در ذهن مجسم کنید روزی ۱۵بار ، هر بار ۱۰ مرتبه انرژی این تجسم را به فضا ارسال نمایید

۱۳-تا رسیدن به هدف دست از تلاش فیزیکی و ذهنی برنمی داریم.

۱۴-کنترل مراحل هدف روی پله

۱۵-بین اجزای تشکیل دهنده ی هدف حتما باید رابطه ی علت و معلولی وجود داشته باشد (این قانون باید بین تمامی اهداف هم برقرار باشد).سیستمی که رابطه ی علت و معلولی ندارد را تخیل می گویند.

۱۶-هدف باید واقعی و در دسترس باشد.

تخیل نباشد

هدف باید برای یک نفر امکان پذیر بوده باشد.

۱۷-تمامی نکات مثبت و منفی اهداف را می نویسیم و برای هر کدام برنامه ریزی انجام می دهیم.

مثلا ماشین خوب علاوه بر خوبی هایی که دارد جای پارک برایش سخت انتخاب می شود و دیدگاه اجتماع هم نسبت به کسانی که ماشین خوب دارند ،بد است.

۱۸-هدف نباید ترک منظور مفید ضمیرناخودآگاه باشد.

اصل عادت ها:

می خواهم زود بیدار شوم←عادت کردم به خوش خوابی

۱۹-به اهداف خود گیر ندهید و اگر در مسیر اهداف نیاورید.

۲۰-هدف چه چیزی را برای ما به ارمغان می آورد؟(انگیزه)

۲۱-تصاویر ذهنی هدف باید با واقعیات هدف سازگار باشد.

۲۲-متخصص بی طرف:

از اهداف خود به هیچ عنوان با هیچ کس صحبت نمی کنیم مگر متخصص بی طرف

۲۳-اصل مدل سازی

۲۴- استفاده ی معکوس از واکو

تمرین:

این ۲۴ اصل را به ترتیبی که می شود انجام داد می نویسیم.اون هایی که می شود جلویش یک باکس می گذاریم.بعد اگر همه ی شرایط برایش رعایت شده بود روی پله ها می گذاریم.

معایب احتمالی هدف:

۱-هدف تصویر مبهمی دارد←علت:کمبود اطلاعات

عملی که باید در قبالش انجام دهیم را اکشن می گویند بدین معنی که من فرض می کنم هدفم خلق شد نقشش را بازی می کنم (عکسش را پیدا می کنی و خودت را توی عکس قرار می دهی.)

۲-هدف تصویرش نیمه است ←علت:ضمیر ناخودآگاه شما با آن موافق نیست.

راهکار:گفتگوی بین قسمت ها

۳-تصویر هدف احساس بدی در ما ایجاد می کند ← علت و راهکار مانند هدف دوم است ولی ممکن است در پروسه تغییر در باور هم نیاز شود.

چکار کنیم توی هدف سازی تصاویر را تبدیل به تجسم کنیم تا سیستم سرو مکانیسم به کار بیفتد:

تجسم خلاق:

←خود احساسassociate

دگر احساس←dissociate

بینایی←رنگ،ابعاد و اندازه،حجم،فاصله،زاویه دید،موقعیت مکانی،شدت نور،۲ بعدی و سه بعدی

شنوایی←منبع صدا،زیر و بمی صدا،جنس صدا،تن صدا

لامسه←جنس،نرمی زبری،طعم و مزه،ترشی،شوری

بویایی←شیرینی،مقدار رطوبت ،درجه حرارت،سرعت

تجسمی که درآن تمام کیفیات فرعی داخلش باشد تجسم خلاق می نامند.

حداقل یک ماه باید تصاویر هدفمان را بدین صورت مرور کنیم.

ذهن بین تجسم یک چیز با خود آن چیز هیچ تفاوتی قائل نمی شود.

دقیقا بعد از ۲۱ روز که تصویر واضح شد سیستم سرو مکانیسم به کار می افتد.

در ۲ حالت است که تصویر واضح می شود:

۱-تجسم خلاق

۲- نقش بازی کردن آن هدف

 

تمرینات خود احساس و دگر احساس:

۱-خودت را از خودت بیرون می کشی و روبرویش می نشینی

۲-اشیائ مختلف را می گیری و حسش می کنی.

تمرین:

۱)یک نفر می رود و توی یک محیط قرار می گیرد تعریف می کند و نفر دوم آن را می کشد.

۲)خودتان را بصورت خود احساس لمس کنید.

باید برای اهدافمان نمودار درختی بکشیم و همینطور اهدافمان را روی پله قرار دهیم