هوش هیجانی

hoosh_hayajani

هوش هیجانی به معنی توانایی در مدیریت هیجانات از قبیل غم،شادی ،ترس و عصبانیت می باشد که به نحو موثر بتواند ما را به هدفمان برساند.به طور مثال بتوانیم احساس ترسمان را کنترل کنیم یا اینکه خشممان را ابراز نکنیم.بدین ترتیب می توانیم رفتارهایمان را به اصطلاح پخته کنیم.بنده در زمینه ی یادگیری مهارت های هوش هیجانی در خدمتتان هستم.