کارآفرینی

karafarini

در شرایط اقتصادی کشوری که در آن زندگی می کنیم غیر از شخصیت های موفقیت جو ، برای سایر شخصیت ها هم نیاز به کارکردن برای خود به جای کارمند بودن نیاز مهمی می باشد.بدین صورت که بیشتر سود در یک کسب و کار به آفریننده ی آن می رسد و مقدار کمتری به کارمندانی که آفریننده از طریق آنها کارش را انجام می دهد می رسد.پس لازم است که این طرز فکر را در خودمان تقویت کنیم.
بنده در تمام این فرایند از ایجاد ایده و پخته کردن آن گرفته تا مرحله به مرحله ایجاد یک کسب و کار و تبلیغات برای رونق آن در خدمتتان می باشم.