Tag Archives: اضطراب

برای درک بهتر این متن توصیه می‌شود که ابتدا مقاله ساختار شخصیتِ فروید را مطالعه کنید. در متن زیر که برگرفته از کتاب روان‌شناسی شخصیت شولتز می‌باشد، به خوبی اضطراب و علل آن از نگاه فروید تشریح شده است. در متن می‌بینیم که چطور تعارض بین سه بخش مهم شخصیت ما، اضطراب ایجاد می‌کند.

طرز تفکر و احساس و نوع بینش ما به زندگی، کیفیت سلامت ما را تعیین می‌کند. دانش بشر به مراتب پیشرفت کرده و می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند، اما استرس همچنان به عنوان یک موضوع خاکستری و غیر شفاف باقی مانده است. اما چاره چیست؟