Tag Archives: ایده آل طلبی

کمال‌گرایی (perfectionism – پرفکشنیسم) شاید در معنای عام صفتی پسندیده به نظر برسد اما از نظر روان‌شناسانه، کمال‌گرایی بی‌دلیل و بیش‌ازحد یک مشکل و اختلال روانی محسوب می‌شود که نشانه‌هایی همچون استانداردهای سطح بالا، سخت‌گیری، نتیجه‌گرایی و … دارد.

ایده ال گرایی یا همان idealism به معنی این است که فرد به دنبال دنیای ایده آلی می گردد که زاییده ی ذهنش است و در مورد همه ی امور موجود در دنیا اینگونه دیدگاهی دارد.مشخص است که این دیدگاه نتیجه ی خوبی را برای شخص به دنبال ندارد زیرا همان طور که می دانیم […]