Tag Archives: روانکاوی

معمولا تصمیم گرفتن برای مراجعه به روانشناس برای رواندرمانی و مشاوره روانشناسی جز تصمیمات خاص زندگیست که چالش ذهنی زیادی برای ما ایجاد می‌کند. سوالات زیادی ذهن ما را قبل از حضور در جلسه درگیر می‌کند که برخی از انها را در اینجا بررسی می‌کنیم.

تاثیر روانکاوی : روانکاوی بلندمدت یک سبک درمان روان‌شناختی است که سعی در آگاه کردن افکار ناخودآگاه برای مراجع دارد. جلسات این درمان گاهی بسیار طولانی می‌شود. با توجه به طول این جلسات برای بسیاری سؤال پیش می‌آید که آیا روانکاوی ارزش چنین سرمایه‌گذاری بزرگی را دارد؟ در این نوشته سعی می‌کنم بر اساس مطالعات […]