Tag Archives: وسواس

وسواس فکری فکر، میل شدید، یا تصور عودکننده و مداومی است که فرد آن را به صورت مزاحم یا ناخواسته تجربه می‌کند. افراد سعی می‌کنند این وسواس فکری را نادیده بگیرند یا متوقف کنند، یا می‌کوشند آن را با پرداختن به فکر یا عملی دیگر بی‌اثر کنند. فکر یا عملی که فرد از آن استفاده […]

کمال‌گرایی (perfectionism – پرفکشنیسم) شاید در معنای عام صفتی پسندیده به نظر برسد اما از نظر روان‌شناسانه، کمال‌گرایی بی‌دلیل و بیش‌ازحد یک مشکل و اختلال روانی محسوب می‌شود که نشانه‌هایی همچون استانداردهای سطح بالا، سخت‌گیری، نتیجه‌گرایی و … دارد.