Tag Archives: love

عشق

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

ما در زندگی عاشق یک مفهوم می شویم.این مفهوم از مجموعه ی مواردی که بیشترین تاثیر را در زندگی ما گذاشته اند تشکیل می شود.وقتی شخصی را میبینیم که شبیه به آن مفهوم است احساس می کنیم که عاشقش شده ایم درصورتی که الزاما این طور نیست!